Çağrı Merkezi: 05303824471

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik sözleşmesi

1 TARAFLAR

a-www.gultrend.com internet adresinde faaliyet gösteren Aysun polat (bundan böyle "FİRMA" olarak anılacaktır)

b-www.gultrend. Com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı(bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.)

2-sözleşmenin konusu

İşbu sözleşmenin konusu Aysun Polat "I sahip olduğuinternet sitesi www.gultrend.com dan üyenin faydalanma şartı belirlenir.

3-taraflar hak ve hukuk hükümleri

3-1- Üye, www.gultrend.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, firmanın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazminedeceğini beyan ve taahhüt ader.

Üye, firma tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez . Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir . Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından fırmaya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı fırmanın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlütazminat ve sair hakkı saklıdır.

3-3-Üye, www.gultrend.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi vebunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 

3-4- Üye ,www.gultrend.com internet sitesinin hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu , genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde , yasalara aykırı bir amaç için , başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca , üye başkalarının hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,virüs, truva altı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

3-5-www.gulrend.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen ,yazılan , kullanılan fikir ve düşünceler , tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar . Bu görüş ve düşüncelerin FİRMA'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FİRMA'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3-6- FİRMA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır . Üye, www.gultrend.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği  herhangi bir zarar yüzünden FİRMA'dan tazminat talep etmemeyi peşinden kabul etmiştir . 

3-7-ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılmalarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir .Aksi takdirde , bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukları tamamen üyeye aittir. 

3-8- İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal üye işbu sonuçlarından ari tutacaktır . Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle , olayın hukuk alanına intikal ettirmesi halinde , FİRMA'nın üyeye karşı üyeliksözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

3-9-FİRMA'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya , belge ve bilgileri silme hakkı vardır . Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda , FİRMA'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. 

 

 

 

 4-Fikri Mülkiyet Hakları
 
4-1- İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
4-2- Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 
 
5-Gizli Bilgi
 Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.