Çağrı Merkezi: 05303824471

Kullanım Koşulları

Üye, www.gultrend.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, firmanın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazminedeceğini beyan ve taahhüt ader.

Üye, firma tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez . Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir . Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından fırmaya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı fırmanın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlütazminat ve sair hakkı saklıdır.

Üye, www.gultrend.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi vebunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye ,www.gultrend.com internet sitesinin hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu , genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde , yasalara aykırı bir amaç için , başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca , üye başkalarının hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,virüs, truva altı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

www.gulrend.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen ,yazılan , kullanılan fikir ve düşünceler , tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar . Bu görüş ve düşüncelerin FİRMA'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FİRMA'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.